Avís legal

Avís legal

Avís legal Las presentes condiciones legales regulan el uso y las condiciones de acceso del sitio Web https://aperitiustafaner.com/ (de ahora en adelante el "sitio"),página web propiedad de Aperitius Tafaner, bajo la denominación HOSTALI, S.L. (en adelante "Empresa"), debidamente registrada.

Avís legal El uso o el acceso a este sitio implica que usted (en adelante "usuario") reconoce haber leído y comprendido las presentes condiciones legales de uso, y acuerda cumplirlas en su totalidad.

Avís legal Avís legal

Avís legal

Avís legal Avís legal

Avís legal Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona

Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona

Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona

Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona

Aquesta entitat té el seu domicili social a Poligono Industrial Gaserans, - SECTOR 1 - PARC. 23, 17451 Sant Feliu de Buixalleu, Girona Aperitius Tafaner es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

Aperitius Tafaner es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc. Aperitius Tafaner es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

Aperitius Tafaner es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc. Així mateix, Aperitius Tafaner es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

Així mateix, Aperitius Tafaner es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació. Així mateix, Aperitius Tafaner es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

Així mateix, Aperitius Tafaner es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació. Aperitius Tafaner tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través daquest lloc.

Aperitius Tafaner tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través daquest lloc. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran utilitzar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec seu faci del lloc. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte pels altres usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte pels altres usuaris. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, essent l'únic responsable davant d'Aperitius Tafaner ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, essent l'únic responsable davant d'Aperitius Tafaner ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, essent l'únic responsable davant d'Aperitius Tafaner ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, essent l'únic responsable davant d'Aperitius Tafaner ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre sefectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web.

La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre sefectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre sefectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web.

La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre sefectuarà en la forma expressament assenyalada al lloc web. L'usuari que hagi estat autoritzat per Aperitius Tafaner per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, les contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Aperitius Tafaner posi a la seva disposició per a accedir a les zones protegides. L'usuari serà, doncs, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a lusuari que lintent daccés no autoritzat a les zones daccés restringit daquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

L'usuari que hagi estat autoritzat per Aperitius Tafaner per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, les contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Aperitius Tafaner posi a la seva disposició per a accedir a les zones protegides. L'usuari serà, doncs, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a lusuari que lintent daccés no autoritzat a les zones daccés restringit daquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

L'usuari que hagi estat autoritzat per Aperitius Tafaner per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, les contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Aperitius Tafaner posi a la seva disposició per a accedir a les zones protegides. L'usuari serà, doncs, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a lusuari que lintent daccés no autoritzat a les zones daccés restringit daquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal. Todos los contenidos del sitio, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, las marcas comerciales, logotipos, gráficos, imágenes, archivos de sonido y vídeo, software, código de programación, textos, iconos, y los nombres que identifican servicios (en adelante "los materiales") son propiedad de Aperitius Tafaner y están protegidos por la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels drets de propietat esmentats, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels drets de propietat esmentats, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit d'Aperitius Tafaner, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit d'Aperitius Tafaner, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis d'Aperitius Tafaner per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no fer ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements , o informació obtinguts a través dels mateixos.

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis d'Aperitius Tafaner per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no fer ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements , o informació obtinguts a través dels mateixos.

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis d'Aperitius Tafaner per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no fer ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements , o informació obtinguts a través dels mateixos. D'acord amb allò establert a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Aperitius Tafaner informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen al lloc. Aperitius Tafaner és responsable del fitxer.

D'acord amb allò establert a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Aperitius Tafaner informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen al lloc. Aperitius Tafaner és responsable del fitxer. Les dades personals que l'usuari ens ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes i la redacció de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's a la pàgina, l'usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permeten la prestació del servei per part d'Aperitius Tafaner i la correcta identificació de l'usuari registrat, així com l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Aperitius Tafaner pugui tenir a la seva pàgina web.

Les dades personals que l'usuari ens ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes i la redacció de factures. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's a la pàgina, l'usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permeten la prestació del servei per part d'Aperitius Tafaner i la correcta identificació de l'usuari registrat, així com l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Aperitius Tafaner pugui tenir a la seva pàgina web. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats d'Aperitius Tafaner, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l'usuari sobre els productes oferts.

L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats d'Aperitius Tafaner, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l'usuari sobre els productes oferts. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.aperitiustafaner.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Aperitius Tafaner, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que causi per això a Aperitius Tafaner oa tercers.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.aperitiustafaner.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Aperitius Tafaner, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que causi per això a Aperitius Tafaner oa tercers. L'acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l'usuari del seu consentiment exprés perquè Aperitius Tafaner li pugui remetre comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes establerts a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a Aperitius Tafaner a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic snieto@hostali.com, manifestant la vostra voluntat.

L'acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l'usuari del seu consentiment exprés perquè Aperitius Tafaner li pugui remetre comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes establerts a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a Aperitius Tafaner a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic snieto@hostali.com, manifestant la vostra voluntat. Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat.

Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat. Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat.

Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat.

Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat. Los "Cookies" son ficheros de texto que los servidores que alojan sitios web envían a los navegadores de sus usuarios. Los cookies no se pueden ejecutar ni pueden contener virus, y sólo pueden leerse por el servidor que aloja el sitio web.

Aperitius Tafaner es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat. Este sitio requiere el empleo de "Cookies" para su correcto funcionamiento.

9. Informació transmesa pels usuaris.

9. Informació transmesa pels usuaris. Este sitio puede contener foros públicos, salas de conversación ("chats") y otros mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden expresar su opinión e intercambiar archivos en formato electrónico. Las informaciones, las comunicaciones y los ficheros que se envíen a través de estos foros y salas, junto con las direcciones de correo electrónico y otras comunicaciones divulgadas por los usuarios no tendrán la consideración de material confidencial.

9. Informació transmesa pels usuaris. 9. Informació transmesa pels usuaris.

9. Informació transmesa pels usuaris. 9. Informació transmesa pels usuaris.

9.4. 9.4.

9.4.

9.4. Toda la información contenida en este sitio se suministra "tal cual", sin que Aperitius Tafaner otorgue garantías de ninguna clase, tanto expresas como implícitas, relativas a la precisión, fiabilidad e integridad de este sitio. Aperitius Tafaner no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, garantías por incumplimiento de calidad, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado.

9.4. 9.4.

9.4. Aperitius Tafaner no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través daquest lloc. Tot i que Aperitius Tafaner realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Aperitius Tafaner no garanteix les mateixes, ja que poden veure's interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts a l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de l'esmentada indisponibilitat, fallades d'accés i manca de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11. Limitació de responsabilitat. 11. Limitació de responsabilitat.

11. Limitació de responsabilitat. Este sitio puede contener vínculos hipertextuales ("Links") y remisiones a otros sitios y páginas web que pueden no estar controlados por Aperitius Tafaner, en estos casos Aperitius Tafaner no se responsabilizará de los contenidos que puedan aparecer en dichas páginas.

11. Limitació de responsabilitat. 11. Limitació de responsabilitat.

11. Limitació de responsabilitat. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics.

L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics.

L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics.

L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics. Aperitius Tafaner reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

Aperitius Tafaner reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix. Aperitius Tafaner reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

Aperitius Tafaner reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

Aperitius Tafaner reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix. Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d'Espanya, Aperitius Tafaner i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d'Espanya, Aperitius Tafaner i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents. Tot i que la relació jurídica entre Aperitius Tafaner i l'usuari, derivada de l'accés i la utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre les dues parts de caràcter igualment indefinit.

Tot i que la relació jurídica entre Aperitius Tafaner i l'usuari, derivada de l'accés i la utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre les dues parts de caràcter igualment indefinit. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Aperitius Tafaner està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Aperitius Tafaner està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Aperitius Tafaner està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.


Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Aperitius Tafaner està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

HOSTALI S.L. informa sobre l'ús de les galetes a les seves pàgines web.

HOSTALI S.L. informa sobre l'ús de les galetes a les seves pàgines web.

HOSTALI S.L. informa sobre l'ús de les galetes a les seves pàgines web.

Cookies utilitzades a la web

A continuació s'identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció: La pàgina web d'Aperitius Tafaner utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i l'anàlisi de la navegació a les pàgines web. Al vostre navegador podreu observar 4 cookies d' aquest servei . Segons la tipologia anterior, es tracta de cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi. Podeu trobar més informació sobre això i inhabilitar l'ús d'aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. A través de l'analítica web no s'obté informació sobre les vostres dades personals garantint la tutela de la privadesa de les persones que naveguen per la web. La informació que s'obté és la relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la vostra adreça IP. Informació que possibilita un servei millor i més apropiat per part d'aquest portal. Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona el consentiment de l'usuari davant l'ús de les cookies a la pàgina web, amb l'objecte d'evitar l'excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior de la web a les persones que hagin acceptat aquesta. .

Acceptació de la Política de cookies

Acceptació de la Política de cookies
  • Acceptació de la Política de cookies Acceptació de la Política de cookies
  • Acceptació de la Política de cookies Acceptació de la Política de cookies

Acceptació de la Política de cookies

Podeu restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'Aperitius Tafaner o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el vostre navegador. A cada navegador l'operativa diferent, la funció de “Ajuda” us mostrarà com fer-ho.